Centrum zprostředkování
simultánního přepisu

logo přepisu České unie neslyšících
czsp-napis.gif, 5,2kB
logo simultánního přepisu

V minulém roce jsme se účastnili soutěže Rafael. Za tímto účelem jsme tenkrát vyrobili i video. Toto video Vám dnes zpřístupňujeme. https://www.youtube.com/watch?…

Prosíme o vyplnění dotazníku Centra zprostředkování simultánního přepisu (CZSP). Dotazník je krátký a vaše odpovědi nám pomůžou v dalším rozvoji naší služby.
https://docs.google.com/…9Pg/viewform?…
Děkujeme za vyplnění.

Děkujeme všem, s nimiž jsme se (v salonku plném milých lidí a soustředění) potkali a těšíme se zase napřesrok.

Letošní ročník svou originalitou a vytvořením poetického i prozaického jazyka ovládl Ladislav Kratochvíl, autor s postižením sluchu a propagátor simultánního přepisu. Za spolupráci během večera děkujeme přepisovatelce Haně Baláčkové a Centru zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících.

Celý článekMáte sluchové postižení a komunikujete v českém jazyce?Využijte zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob a sledujte jednání u soudu, u policie, konference, schůze, přednášky apod. s využitím převodu mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase. Požádejte o zajištění simultánního přepisu mluvené řeči.ivod-1.jpg, 10kB Tuto službu, registrovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí, poskytuje Centrum zprostředkování simultánního přepisu (CZSP) České unie neslyšících. Vše potřebné o ní se dozvíte na těchto webových stránkách na adrese www.eprepis.cz.

ivod-1.jpg, 10kB Simultánní přepis mluvené řeči je jedním z deseti dorozumívacích prostředků, které jmenuje zákon č. 155/1998 Sb. ve znění zákona č 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo svobodně si zvolit z komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten, který odpovídá jejich potřebám.

ivod-1.jpg, 10kB O zavedení služby simultánního přepisu mluvené řeči se významně zasloužila Nadace Vodafone ČR, která formou grantů podpořila od září 2008 projekty České unie neslyšících Simultánní přepis mluvené řeči a eScribe – online přepisovací centrum. Od té doby uskutečnila Česká unie neslyšících již přes 1500 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu, od jednání jednotlivců na úřadech, u soudu, přes přednášky, semináře, kulturní a společenské události až po velké konference s několika stovkami účastníků.

ivod-1.jpg, 10kB Významné rozšíření přepisovatelské a reportérské služby přinesla v roce 2010 uzavřená dohoda o spolupráci ČUN - Interinfo ČR. Okruh přepisovatelů se rozšířil o mnoho držitelů vysvědčení ze státní zkoušky ze zpracování textů a vesměs i reprezentantů ČR v záznamu a zpracování textů včetně několika mistrů světa. O jejich odborný vývoj pečuje už skoro bezmála čtvrt století Internetová škola ZAV. Zájemci o individuální domácí výuku psaní na počítači od 9 let po dospělé (včetně slyšících – sluch ani asistent ale není při metodě ZAV třeba u žáků schopných individuální instrukce číst a interpretovat) se mohou prostřednictvím ČUN přihlásit a přispějí tak nejen ke svému vzdělání, ale i ekonomicky.

V roce 2012 ve spolupráci v rámci projektu Expln (CZ.1.07/.2.2.00/29.0010) byly pripraveny první kurzy pro přepisovatele s cílem nejenom naučit počítačovou gramotnost s klávecnicí, ale též testy poslechu, přepisy z poslechů atd. Později byla získána i akreditace Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách od MPSV zaměřená na přepisovatele zařazené dle zákona č. 108/2006 Sb. jako „pracovník v sociálních službách“. Česká unie neslyšících také v rámci povinného dalšího vzdělávání přepisovatelů (24 hodin vzdělání minimum dle zákona) získala akreditaci na speciální kurz Komunikace s mým klientem se sluchovým postižením.

ivod-5.jpg, 10kB V srpnu 2010 bylo zaregistrováno Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN jako poskytovatel nové sociální služby. Bohužel Ministerstvo práce a sociálních služeb v dotačním řízení pro rok 2011 na poskytování této služby nepřidělilo ani korunu. CZSP nedokáže z dotací hradit veškeré poskytované služby, musí se snažit o vícezdrojové financování a to ve spolupráci s různými poskytovateli, zaměstnavateli a dalšími. Přepisy tak nemusí být z důvodu kapacity zajištěny v každém případě. Přednost v případě nedostatku financí mají ty akce, na které bude moc být kapacitních a finančních důvodů CZSP zajistit. Vše záleží na tom jak se v rámci registrované služby podaří zajistit finanční pokrytí.Nebylo to ocenění jediné. V květnu 2011 byla spoluautorce projektu Mgr. Věře Strnadové udělena Cena Olgy Havlové. Významné ocenění od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové získala za dlouhodobé usilování o zlepšování životních podmínek pro občany s postižením sluchu a odstraňování bariér zejména v oblastech komunikace, dopravy, ve zdravotnictví a v audiovizuálních médiích. Ve zdůvodnění poroty byly připomenuty i její zásluhy o prosazení simultánního přepisu mluvené řeči jako nové sociální služby.V červnu 2011 se projektu Simultánní přepis mluvené řeči dostalo významného ocenění. V soutěži o Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci byl v konkurenci 1820 projektů z 10 zemí vybrán mezi 132 finalistů, jejichž představitelé byli pozváni do Prahy na velmi inspirativní dvoudenní seminář a slavnostní vyhlášení výsledků.

12. ríjna 2012 byla založena společnost Transkript online s.r.o. jako důsledek nedostatku financí na zajišťování simultánního přepisu s cílem tuto službu nabízet velkým „komerčním“ subjektům a z případného přebytku pak pokrýt přepisy zajišťované pro „sociální situace“. Také toto bylo nutné z toho důvodu, že z dotací na sociální služby nelze financovat vývoj online aplikací, které jsou pro klienty využívající online služby velmi potřebné. CZSP s touto firmou spolupracuje a díky této spolupráci se podařilo snížit například ztrátu v roce 2013, které CZSP má z poskytování přepisů na místě, kdy slíbené dotace nepřijdou včas nebo je o nich pozdě rozhodnuto či jsou zamítnuty ve velmi pozdním termínu z nedostatku financí.optimalizace PageRank.cz