Centrum zprostředkování
simultánního přepisu

logo přepisu České unie neslyšících
czsp-napis.gif, 5,2kB
logo simultánního přepisu

Pravidla pro pořadatele simultánního přepisu

Pro přepis na akci, kde bude více účastníků se sluchovým postižením, je zapotřebí zajistit PC nebo notebook, projektor a plátno. V případě použití notebooku pamatujte i na externí klávesnici a myš, protože klávesnice notebooku není pro rychlé psaní vhodná. (Většinou si ale přepisovatel přinese svoji, na kterou je zvyklý).

Dále je žádoucí se v předstihu před akcí podívat osobně na místo konání a přesvědčit se, zda jsou k dispozici dostatečně dlouhé spojovací kabely mezi počítačem a projektorem, stejně jako mezi projektorem a počítačem a zdrojem proudu (tento problém může řešit dlouhá prodlužovačka). Při tom hrají roli možnosti umístění plátna, tak aby na ně bylo vidět ze všech míst v sále, a v závislosti na tom a na dosahu projektoru a na délce kabelů se pak umístí projektor a stůl s počítačem (notebookem) pro přepisovatele.

Stůl pro přepisovatele by se měl umístit tak, aby přepisovatel dobře slyšel mluvčí a viděl na plátno a pokud možno i na hlavního řečníka a diskutující. Doporučuje se obstarat i vhodnou židli, umožňující sezení v optimální výši vzhledem k výšce stolu. Běžná židle, která bývá součástí sálového vybavení, tomuto požadavku většinou nevyhovuje.

Pokud je to možné, vyžádejte si rovněž od hlavních řečníků jejich přednášky, prezentace a poskytněte je předem přepisovatelům, aby se na přepis mohli připravit. Není-li to reálné, pak by měli hlavní řečníci alespoň na místě před zahájením akce seznámit přepisovatele se jmény, cizími slovy, odbornými termíny a dalšími výrazy, které ve svém vystoupení použijí a které by mohly způsobit potíže při správném přepisu.

Přepis je činnost velmi náročná na koncentraci, kterou nelze udržet příliš dlouho. Pokud plánovaná akce trvá déle než hodinu, je žádoucí zajistit dva přepisovatele, aby se mohli pravidelně střídat.

Pravidla pro mluvčí a řídící diskuse

 • Poskytněte tomu, kdo bude zajišťovat přepis, ještě před akcí svoji přednášku, prezentaci, případně alespoň jména, cizí slova, odborné termíny a další výrazy, které ve svém vystoupení použijete a u nichž by mohlo dojít k nesprávnému přepisu.
 • Mluvte hlasitě a srozumitelně, obracejte se především k tomu, kdo přepisuje.
 • Sledujte občas přepis na plátně, zda přepisovatel stíhá zachytit vaši řeč, a tomu přizpůsobte rychlost svého projevu.
 • Když udělujete slovo diskutujícímu, ukažte na něho rukou.
 • Při řízení diskuse trvejte na tom, aby diskutující uvedli na začátku své jméno, pokud tak sami neučinili, a aby mluvili ve stoje, ať všichni vědí, kdo hovoří (minimálně při prvním vystoupení v diskusi).

Pravidla pro diskutující

 • Hlaste se o slovo, neskákejte druhým do řeči.
 • Mluvte až poté, co vás vyzve řídící diskuse.
 • Než začnete mluvit, vstaňte a pokud vás ostatní a ani přepisovatelka neznají, představte se.
 • Obracejte se především k tomu, kdo přepisuje, ne k ostatním.
 • Mluvte hlasitě, pokud možno srozumitelně, ne moc rychle.
 • Sledujte přepis na plátně, zda přepisovatel stíhá zachytit vaši řeč, a tomu přizpůsobte rychlost svého projevu.

tisk

optimalizace PageRank.cz