Centrum zprostředkování
simultánního přepisu

logo přepisu České unie neslyšících
czsp-napis.gif, 5,2kB
logo simultánního přepisu

eScribe – online přepisovací centrum

Na projekt Simultánní přepis mluvené řeči navázal projekt eScribe Výzkumného a vývojového centra (RDC) pro mobilní aplikace ČVUT a České unie neslyšících, který opět podpořila grantem Nadace Vodafone ČR a menší částkou Magistrát hl. m. Prahy. Projekt probíhal od března do prosince 2009 a jeho cílem bylo vytvořit technické zázemí, které by umožnilo přenášet mluvenou řeč do přepisovacího centra nebo kamkoliv k přepisovateli a přepsaný text ihned zobrazovat na webové stránce.

Řešitelé z ČVUT vytvořili aplikaci, ve které si přepisovatel pomocí webového rozhraní vytvoří a otevře dokument MS Word. Na jeho pozadí běží programový kód, který téměř v reálném čase odesílá psaný text na server, odkud je dále zobrazován na webovou stránku. Na místě přednášky je k dispozici projektor a přepisovaný hlas je zobrazován na plátno, text je však dostupný odkudkoliv pomocí webového prohlížeče. Z místa konání přednášky je přenášen hlas pomocí internetové telefonie nebo mobilním telefonem k přepisovateli, který může být také kdekoliv.

Projektovým vedoucím technické části projektu se stal Zdeněk Bumbálek (expert RDC, doktorandský student ČVUT FEL). Od dubna 2009 začal na projektu pracovat také Tomáš Pop (junior RDC, magisterský student UK MFF), který měl na starosti především vývoj webové aplikace pro přepis. V září 2009 se k projektu dále připojil Jan Zelenka (junior RDC, doktorandský student ČVUT FEL), který se zabýval přizpůsobením SW ústředny Asterisk specifickým požadavkům projektu. V měsíci listopadu začal na projektu dále spolupracovat Boris Šimák (junior RDC, magisterský student FEL ČVUT), který navázal na práci T. Popa a pokračoval ve vývoji aplikace pro přepis. Více o projektu je na webu www.escribe.cz.

Projekt eScribe se soustředil nejen na technické řešení, které je zatím ještě ve stadiu testování, ale umožnil České unii neslyšících zajistit rovněž přepis mluvené řeči na dalších více než 60 akcích, kterých se díky tomu mohli zúčastnit lidé se sluchovým postižením, preferující v komunikaci češtinu. Zvlášť důležitých bylo osm přepisů při soudním jednání a seminář Neslyšící občané před českými soudy, který se uskutečnil na Městském soudě v Praze. Zatímco dříve byli lidé se sluchovým postižením nekomunikující znakovým jazykem odkázáni u soudu na velmi nespolehlivé odezírání, nyní mohou požádat o přepis mluvené řeči. Celý seminář Neslyšící občané před českými soudy byl zaznamenán na video, opatřen titulky a je možné jej shlédnout na www.ejustice.cz.

Za Českou unii neslyšících byl koordinátorem projektu eScribe Jaroslav Winter, řešitelem Ing. Martin Novák a webmastrem Ladislav Kratochvíl.

Simultánní přepis mluvené řeči
eScribe – online přepisovací centrum
eScribe II – online přepisovací centrum
Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním řízení
Simultánní přepis mluvené řeči jako nová služba

tisk

optimalizace PageRank.cz