Centrum zprostředkování
simultánního přepisu

logo přepisu České unie neslyšících
czsp-napis.gif, 5,2kB
logo simultánního přepisu

Jak se stát přepisovatelem

Centrum zprostředkování simultánních přepisu:
           ověří možnosti a kvalitu, kterou chce poskytovat nový přepisovatel,
           podepíše s přepisovatelem smlouvu o zajišťování simultánních přepisů.

Přepisovatel doloží následující:
           výpis z evidence rejstříku trestů,
           doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřené),
           doklad o absolvování akreditovaného kurzu opravňující vykonávat přímou službu v sociálních službách*.

Seznámí se s Etickým kodexem přepisovatelů CZSP, pravidel poskytování služby klientům a zařízení CZSP a sepíše dohodu o jejich dodržování.

* dle doporučení MPSV je přepisovatel zařazován v sociálních službách jako pracovník v sociálních službách dle § 116 odstavce 1 písm. d). U této kategorie je vyžadováno vzdělání pracovníka v sociálních službách akreditované MPSV v rozsahu 150 hodin. V případě, že máte problém se splněním této podmínky, kontaktujte vedoucího CZSP a domluvte se na způsobu řešení.

tisk





optimalizace PageRank.cz